Znajdujemy
wartościowych ludzi
dla przemysłu

Zapewniamy branży przemysłowej wykształconą kadrę, odpowiednio przygotowaną do realizacji zadań, a młodym osobom dajemy realną szansę na pracę, która jest interesująca, dobrze płatna i rozwijająca. Wykorzystujemy potencjał bazujący na współpracy młodych osób, szkół technicznych i branżowych oraz przedsiębiorców. Pozyskujemy środki unijne na dostosowanie modeli praktycznej nauki zawodu do realnych potrzeb rynku pracy.

Zespół Przemysłowej Akademii Rozwoju tworzą eksperci z branży przemysłowej i usług HR. Rozumiemy zarówno potrzeby pracowników, jak i biznesu dlatego prowadzimy szereg inicjatyw, wdrażamy innowacyjne rozwiązania i dokładamy wszelkich starań, aby przemysł stał się atrakcyjnym miejscem pracy dla młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową.

Mówimy bezpośrednio do młodzieży w szkołach technicznych i branżowych, dzięki szerokiej współpracy ze szkołami, w których tworzymy klasy patronackie.

Tworzymy ciekawe i wartościowe treści za pomocą aplikacji komunikacyjno-e-learningowej mlody-przemysl.pl. Młodzież bierze udział w kursach i nabywa umiejętności pożądane przez przedsiębiorców.

Koordynujemy staże, praktyki, wizualizacje, szkolenia zawodowe, warsztaty rozwojowe. Z potencjalnymi kandydatami jesteśmy w stałym kontakcie.

Pozyskujemy środki unijne na dostosowanie modeli praktycznej nauki zawodu do realnych potrzeb rynku pracy. Pomagamy przedsiębiorcom w opracowaniu założeń projektowych oraz przygotowaniu wniosków aplikacyjnych.

Pomagamy przedsiębiorcom efektywne wykorzystać zasobów ludzkie i monitorować wydajność pracowników, która sprzyja rozwojowi przedsiębiorstwa poprzez System Okresowej Oceny Pracowniczej.

PROJEKTY

AKTUALNOŚCI

PARTNERZY

Siedziba Przemysłowej Akademii Rozwoju

ul. Jasnogórska 75
42-217 Częstochowa

   +48 794 250 900

   office@przemyslowa-akademia.pl

Znajdź nas na: