MŁODY PRZEMYSŁ TO PRZYSZŁOŚĆ, W KTÓRĄ WARTO ZAINWESTOWAĆ JUŻ DZIŚ!

MŁODY PRZEMYSŁ TO PRZYSZŁOŚĆ, W KTÓRĄ WARTO ZAINWESTOWAĆ JUŻ DZIŚ!

Młody-Przemysł.pl buduje nowy standard współpracy pomiędzy młodzieżą, szkołami, samorządami i administracją centralną a pracodawcami poprzez prowadzenie szeregu inicjatyw m.in. z wykorzystaniem warsztatów kreatywnego myślenia, mediów społecznościowych, wizualizacji pracy w przemyśle, moderowania ścieżki kariery od praktyki, stażu po pracę, dalszy rozwój i doskonalenie.

Młody-Przemysł.pl to nie tylko projekt, to również nowoczesna aplikacja komunikacyjno  e-learningowa, która już została doceniona podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS i nagrodzona srebrnym medalem za wynalazek.

Aplikacja Młody-Przemysł.pl powstała z myślą o młodych osobach, które planują ścieżkę zawodową lub są na początku swojej kariery zawodowej w branży przemysłowej, a jej fenomen polega na tym, że jest dostępna w każdym miejscu i o każdej porze, a ponadto szeroki wybór dostępnych kursów kreuje nowoczesną ścieżkę rozwoju młodzieży w przemyśle. Rozumiemy, że Internet to przełom w komunikacji, a także w nauczaniu i wiemy jak to efektywnie wykorzystać. Po prostu dbamy o rozwój.

Działania prowadzone w ramach projektu Hutnicza Akademia Rozwoju:

✓ Promocja kształcenia zawodowego.

✓ Działania w ramach nowoczesnej aplikacji komunikacyjno e-learningowej Młody-Przemysł.pl.

✓ Współpraca z przedstawicielami jednostek samorządowych, placówek oświatowo –wychowawczych oraz firm.

✓ Organizowanie branżowych targów pracy.

✓ Kształcenie dualne – zajęcia praktyczne realizowane na terenie potencjalnych pracodawców.

✓ Praktyki, staże oraz szkolenia zawodowe i rozwojowe.

✓ Spotkania z doświadczonymi osobami z branży.

✓ Wizualizacja procesów produkcyjno-technologicznych u pracodawców.

✓ Organizowanie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych i sportowych.