Wspieramy Agencję Rozwoju Przemysłu
w programie „Kadry dla przemysłu”

W kwietniu 2018 roku Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomiła program Kadry dla przemysłu. Celem programu jest inicjowanie długofalowej współpracy pomiędzy spółkami z grupy ARP a sektorem edukacji. Połączenie potencjalnych pracodawców ze szkołami technicznymi i branżowymi oraz centrami kształcenia zawodowego pozwoli ograniczyć bariery rozwoju przedsiębiorstw związane z brakiem wykwalifikowanej kadry. Program ma kształcić młodych ludzi w sposób zgodny z bieżącymi oczekiwaniami rynku pracy oraz pomagać w podnoszeniu atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół.

– Odbudowujemy szkolnictwo zawodowe i stąd pojawił się także pomysł łączenia firm ze szkołami i to teraz się stało dzięki działaniom ARP – mówił Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Systemowe zmiany mają zachęcić firmy do szukania pracowników najbliżej swoich przedsiębiorstw, w szkołach zlokalizowanych lokalnie. Program jest też odpowiedzią na problemy pracodawców z zatrudnianiem wykwalifikowanej kadry technicznej i produkcyjnej o profilu zawodowym. Statystyki i raporty z rynku pracy (m.in. „Barometr zawodów”) potwierdzają, że pogłębia się deficyt kadrowy pracowników z wykształceniem zawodowym w zakresie: mechaniki, obróbki skrawaniem, logistyki, obsługi maszyn produkcyjnych. Kadry dla przemysłu to program, który ma wspierać i wyznaczać kierunki kształcenia w szkołach zawodowych w taki sposób, aby uczniowie, a później absolwenci, mieli gwarancję pracy po zakończeniu swojej edukacji.

Program realizowany jest poprzez uruchamianie programów stażowych, aranżowanie wizyt w zakładach pracy oraz wspieranie nauki w systemie dualnym (teoria w konfrontacji z praktyką), na poziomie techników i szkół zawodowych.

Czerwiec 2020
Maj 2020
Kwiecień 2020
Marzec 2020
Luty 2020
Styczeń 2020
Grudzień 2019_2
Grudzień 2019_1