Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

Rekrutacja do projektu – branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza rekrutację otwartą na stanowiska autorów do opracowania modeli realizacji praktycznej nauki zawodu oraz na stanowisko autorów do opracowania zasad zapewniania jakości stażu uczniowskiego realizowanego u pracodawcy wraz z proponowanym narzędziem ich weryfikacji w branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia w ramach projektu POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 marca 2021 r. na adres: bpo@przemyslowa-akademia.pl

 

Pliki do pobrania:

Zapraszamy do aplikowania!