PROJEKTY

OFERTA

Projekty UE
Klasy patronackie
PAR
PAR-owanie z pracodawcą
Współpraca ze szkołami
System okresowej oceny pracowniczej

Łączymy różne światy

Zapewniamy branży przemysłowej wykształconą kadrę, odpowiednio przygotowaną do realizacji zadań, a młodym osobom dajemy realną szansę na pracę, która jest interesująca, dobrze płatna i rozwijająca. Wykorzystujemy potencjał bazujący na współpracy młodych osób, szkół technicznych i branżowych oraz przedsiębiorców. Pozyskujemy środki unijne na dostosowanie modeli praktycznej nauki zawodu do realnych potrzeb rynku pracy.

Zespół Przemysłowej Akademii Rozwoju tworzą eksperci z branży przemysłowej i usług HR. Rozumiemy zarówno potrzeby pracowników, jak i biznesu dlatego prowadzimy szereg inicjatyw, wdrażamy innowacyjne rozwiązania i dokładamy wszelkich starań, aby przemysł stał się atrakcyjnym miejscem pracy dla młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową.

Siedziba Przemysłowej Akademii Rozwoju

ul. Jasnogórska 75
42-217 Częstochowa

Znajdź nas na: