PAR-ujemy absolwentów z pracodawcą​

Jeśli celem Państwa firmy jest pozyskaniem do pracy najzdolniejszych, najbardziej zaangażowanych i najambitniejszych absolwentów szkół średnich technicznych rekomendujemy system Młody Przemysł Business. Dzięki naszej platformie Młody-Przemysł.pl będą Państwo mieć:

  • dostęp do najbardziej dopasowanych do danej branży absolwentów.

Dodatowodzięki wartościowym treściom zawartym na naszej platformie, oferujemy szeroki wachlarz usług w ramach współpracy. W ramach współpracy możemy wstępnie przeszkolić danego pracownika z podstawowego zakresu wiedzy niezbędnej dla absolwenta, jak również przeprowadzić szkolenia motywacyjne, a także sprawdzić jego mocne i słabe strony, aby ukierunkować go na dalszy rozwój osobisty i zawodowy.