Branża metalurgiczna

Rekrutacja uzupełniająca do projektu – branża metalurgiczna (MTL)

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza uzupełniającą rekrutację otwartą na stanowiska autorów do opracowania modeli realizacji praktycznej nauki zawodu w ramach projektu POWR.02.15.00-00-2045/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży metalurgicznej (MTL)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 czerwca 2021 r. na adres: mtl@przemyslowa-akademia.pl

 

Pliki do pobrania:

Zapraszamy do aplikowania!