Student/Doktorant

Student/Doktorant

 

Studentko i Studencie, Doktorantko i Doktorancie!

 

Nie musisz być specjalistką/specjalistą od wszystkiego! Ważne żebyś się znała/znał na co najmniej jednej, wąskiej dyscyplinie, a my pomożemy Ci to wykorzystać!

 

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • Ugruntowanej wiedzy w swojej wąskiej dyscyplinie, np.:
  • mechanika, mechatronika, budowa maszyn, automatyka, robotyka, elektryka, elektronika, elektrotechnika, informatyka, energetyka, biotechnologia, metalurgia, odlewnictwo, inżynieria materiałowa, nowoczesne materiały, fizyka, chemia, BHP, bezpieczeństwo narodowe, inżynieria bezpieczeństwa, virtual prototyping, wzornictwo przemysłowe, grafika, matematyka, rachunkowość lub w dyscyplinach pokrewnych;

i/lub

 • dietetyka, turystyka, kulturoznawstwo, prawo, dziennikarstwo lub w dyscyplinach pokrewnych;
 • Samodzielnego tworzenia treści kursów/quizów/aktywności, które następnie zostaną przełożone na kurs e-learningowy
 • Wspierania Project Managera w opracowywaniu aktywności na platformę e-learningową
 • Dokładności i skrupulatności
 • Samodzielności i inicjatywy w podejmowaniu działań

 

Mile widziane:

 • Pomysłowość i komunikatywność
 • Znajomość platformy Moodle
 • Udział w grantach i projektach badawczych

 

Co możemy Tobie zaoferować:

 • Praktykę/staż zawarty na podstawie umowy z uczelnią/współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi /innej formy współpracy,
 • Współpracę z doświadczonymi specjalistami
 • Samodzielne stanowisko z możliwością realizacji własnych pomysłów
 • Przyjazną i swobodną atmosferę
 • Praktykę/staż/współpracę realizowaną w dogodnych godzinach lub w formie zdalnej

 

Jesteś zainteresowana/zainteresowany? Przyślij do nas swoje CV na adres:

paulinakordas@przemyslowa-akademia.pl w temacie maila wpisując: „Student/Doktorant – współpraca”

 

Nie zapomnij  podpisać następującej klauzuli:

 

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych zgodnie z postanowieniami ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r.  dla potrzeb obecnego  jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Przemysłową Akademię Rozwoju Sp. z o.o. ”.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacyjnego jest

Przemysłowa Akademia Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-202), przy ul.

Kucelińskiej 22, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699341 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9492219529, REGON 368036961, kapitał zakładowy 5000,00 zł,

Podstawy prawne przetwarzania:

 1. a) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa, w celu prowadzonej przez Administratora rekrutacji.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przesłanie aplikacji/zgłoszenia na adres email Administratora podany w ogłoszeniu: rekrutacja@przemyslowa-akademia.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom, na rzecz których prowadzi rekrutację.
 3. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji

wymienianych w punkcie 1 celów:

 1. a) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. b) do czasu zakończenia rekrutacji, po tym czasie dane osobowe zostaną usunięte.
 3. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Takie zgłoszenie powinno zostać przekazane Administratorowi na adres email: office@przemyslowa-akademia.pl
 4. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
 5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Czekamy na Ciebie, znajdziesz nas na stronie:  www.przemyslowa-akademia.pl