Branża metalurgiczna

Zaproszenie szkół i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego do udziału w projekcie – branża metalurgiczna (MTL)

Przemysłowa Akademia Rozwoju zaprasza szkoły i centra kształcenia zawodowego i ustawicznego kształcące w zawodach branży metalurgicznej do udziału w pilotażu modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu. Prosimy o składanie deklaracji współpracy z PAR w ramach projektu POWR.02.15.00-00-2045/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży metalurgicznej (MTL)”.

Osoby do kontaktu:
– Paulina Kordas, tel.: 575 960 700 paulinakordas@przemyslowa-akademia.pl
– Kamil Kamiński, tel.: 794 250 900 kkaminski@przemyslowa-akademia.pl

Deklaracje przyjmujemy do dnia 31 sierpnia 2021 r. na adres: mtl@przemyslowa-akademia.pl

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do współpracy MTL

Deklaracja współpracy szkoły – MTL

Zapraszamy do udziału w pilotażu!