Branża metalurgiczna

Rekrutacja do projektu – branża metalurgiczna (MTL)

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza rekrutację otwartą na stanowiska autorów do opracowania modeli realizacji praktycznej nauki zawodu oraz na stanowisko autorów do opracowania zasad zapewniania jakości stażu uczniowskiego realizowanego u pracodawcy wraz z proponowanym narzędziem ich weryfikacji w branży metalurgicznej w ramach projektu POWR.02.15.00-00-2045/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży metalurgicznej (MTL)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 kwietnia 2021 r. na adres: mtl@przemyslowa-akademia.pl

 

Pliki do pobrania:

Zapraszamy do aplikowania!