Kontroler jakości

Kontroler jakości

Miejsce pracy:  Mińsk Mazowiecki

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju

poszukuje dla swojego klienta  

kandydatów do pracy na stanowisko:

KONTROLER JAKOŚCI

 

Zakres obowiązków:

kontrolowanie jakości produkcji, prowadzenie i nadzorowanie stosownej dokumentacji technicznej

 

Podstawowe wymagania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne
 • doświadczenie w zawodzie
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi (suwmiarka, mikrometr, taśma miernicza itp.)
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości
 • odpowiedzialność, dokładność, umiejętność planowania i  pracy pod presją czasu
 • obsługa pakietów MS Office (document Word, arkusz Excel)

 

Mile widziane osoby:

 • z umiejętnością pracy w programie AutoCad
 • z doświadczeniem w obsłudze niwelatora i teodolitu
 • posiadające uprawnienia do: badań nieniszczących – NDT, naprawy i kalibracji narzędzi pomiarowych

Oferujemy:

 • umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • miłą atmosferę i stabilne warunki zatrudnienia
 • możliwość rozwoju zawodowego

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą propozycją   aplikuj na adres:

 

rekrutacja@przemyslowa-akademia.pl     z dopiskiem:      Kontroler Jakości

                                                                                                 

                                                                                                   

Nie zapomnij  podpisać następującej klauzuli:

 

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych zgodnie z postanowieniami ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r.  dla potrzeb obecnego  jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Przemysłową Akademię Rozwoju Sp. z o.o. ”.

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacyjnego jest

Przemysłowa Akademia Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-202), przy ul.

Kucelińskiej 22, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699341 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9492219529, REGON 368036961, kapitał zakładowy 5000,00 zł,

Podstawy prawne przetwarzania:

 1. a) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa, w celu prowadzonej przez Administratora rekrutacji.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przesłanie aplikacji/zgłoszenia na adres email Administratora podany w ogłoszeniu: rekrutacja@przemyslowa-akademia.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom, na rzecz których prowadzi rekrutację.
 3. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji

wymienianych w punkcie 1 celów:

 1. a) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. b) do czasu zakończenia rekrutacji, po tym czasie dane osobowe zostaną usunięte.
 3. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Takie zgłoszenie powinno zostać przekazane Administratorowi na adres email: office@przemyslowa-akademia.pl
 4. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
 5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Czekamy na Ciebie, znajdziesz nas na stronie:  www.przemyslowa-akademia.pl