WSPÓŁPRACA
PRZEMYSŁOWEJ AKADEMII ROZWOJU
Z ST3 OFFSHORE

W czerwcu Przemysłowa Akademia Rozwoju zacieśniła współpracę z ST3 Offshore w restrukturyzacji ze Szczecina, zajmującą się produkcją fundamentów morskich farm wiatrowych. Spółka stawia sobie wysokie wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, ochrony środowiska oraz jakości wytwarzanych produktów.

Firma jest obecnie w trakcie restrukturyzacji – czasem błędnie kojarzona z upadłością firmy – która w rzeczywistości oznacza zmiany mające na celu zwiększenie jej funkcjonalności i wydajności, czyli poprawę jej sytuacji.

Przemysłowa Akademia Rozwoju wspiera ST3 Offshore w obszarze rekrutacji, szczególną uwagę kładąc na wcielenie młodych osób w struktury firmy. Inwestycja w młodych pozwoli na zachowanie ciągłości zatrudnienia i zminimalizuje luki kadrowe. W związku z tym planowane jest podjęcie współpracy ze szczecińskimi szkołami w ramach prowadzonego przez nas projektu Młody Przemysł. Dzięki niemu ST3 Offshore będzie miało kontakt z potencjalnymi pracownikami już na etapie ich edukacji i realny wpływ na ich przygotowanie do zawodu. Firmie stworzy to szansę na pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry, a młodym ludziom na zdobycie atrakcyjnej, dobrze płatnej pracy tuż po zakończeniu edukacji.

Współpraca ze szkołami wpisuje się jednocześnie w plany wzmocnienia relacji z lokalnym środowiskiem. Żadna firma nie funkcjonuje jako całkowicie odrębna jednostka, ma mnóstwo powiązań ze swoim otoczeniem poprzez swoich pracowników, usługi, z których korzysta i które świadczy, podobnie z produktami. Dlatego niezwykle istotne jest, by istnienie tych zależności uwypuklać i maksymalizować korzyści z tego płynące. W tym przypadku zyskają na tym mieszkańcy Szczecina, z których część jest jednocześnie pracownikami ST3 Offshore, lokalne instytucje oraz sama spółka.