Branża metalurgiczna

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW PUBLIKACJI ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

Historia dotycząca zapytań ofertowych projektu –(BPO)

1.       Autor modelu  praktycznej nauki zawodu w zawodzie:

§  Technik Pożarnictwa

§  Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

§  technik ochrony fizycznej osób i mienia

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr 1/2021 autor pnz –  technik pożarnictwa)

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na autora modelu realizacji praktycznej nauki zawodu w zawodzie  technik pożarnictwa upłynął dnia 31 marca 2021 roku. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. Komisja podjęła decyzje o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr 2/2021 autor pnz –  technik bezpieczeństwa i higieny pracy)

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na autora modelu realizacji praktycznej nauki zawodu w zawodzie  technik bezpieczeństwa i higieny pracy upłynął dnia 31 marca 2021 roku. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. Komisja podjęła decyzje o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr 3/2021 autor pnz –   technik ochrony fizycznej osób i mienia )

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na autora modelu realizacji praktycznej nauki zawodu w zawodzie  technik ochrony fizycznej osób i mienia  upłynął dnia 31 marca 2021 . Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. Komisja podjęła decyzje o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

 

 

KOMUNIKAT DOT.  WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr 14 autor modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zawodzie – technik pożarnictwa)

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.  Termin nadsyłania zgłoszeń na autora modelu realizacji praktycznej nauki zawodu w zawodzie  technik pożarnictwa upłynął dnia 30 kwietnia 2021 roku. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły łącznie 1 oferty z których 1 spełniły wymogi formalne. . Oferta ta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Informację nt. Wykonawcy dostępne są w Biurze Projektu. Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w procedurze i złożenie ofert.

 

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr. 15/2021  autor modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zawodzie –  technik bezpieczeństwa i higieny pracy)

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na Autora do opracowania modelu realizacji praktycznej nauki zawodu w zawodzie  technik bezpieczeństwa i higieny pracy  upłyną dnia 30 kwietnia 2021 roku. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły łącznie 1 oferty z których 1 spełniły wymogi formalne. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru Wykonawcy Oferta ta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i przedstawia najniższą cenę ofertową brutto spośród złożonych ofert. . Informację nt. Wykonawcy dostępne są w biurze projektu. Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

 

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr. 16/2021  autor modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zawodzie –   technik ochrony fizycznej osób i mienia )

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na Autora do opracowania modelu realizacji praktycznej nauki zawodu w zawodzie  technik ochrony fizycznej osób i mienia  upłyną dnia 30 kwietnia 2021 roku. . Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły łącznie 1 oferty z których 1 spełniły wymogi formalne. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru Wykonawcy Oferta ta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i przedstawia najniższą cenę ofertową brutto spośród złożonych ofert. . Informację nt. Wykonawcy dostępne są w biurze projektu. Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

 


Rekrutacja do projektu – (BPO)

2.       Autor zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w zawodzie:

§  Technik Pożarnictwa

§  Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

§  technik ochrony fizycznej osób i mienia

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr 4/2021 autor zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w zawodzie –  technik pożarnictwa)

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na autor zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w zawodzie technik pożarnictwa dnia 31 marca 2021 roku. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. Komisja podjęła decyzje o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr 5/2021 autor zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy)

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na autor zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy upłyną dnia 31 marca 2021 roku. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. Komisja podjęła decyzje o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr 6/2021 autor zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w zawodzie –  technik ochrony fizycznej osób i mienia)

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na autora zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia upłyną dnia 31 marca 2021 roku. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. Komisja podjęła decyzje o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

 

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr. 17/2021 autor zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w zawodzie technik Pożarnictwa)

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na autora zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w zawodzie technik pożarnictwa upłyną dnia 30 kwietnia 2021 roku. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły łącznie 1 oferty z których 1 spełniły wymogi formalne. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru Wykonawcy Oferta ta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i przedstawia najniższą cenę ofertową brutto spośród złożonych ofert. . Informację nt. Wykonawcy dostępne są w biurze projektu. Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

 

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr. 18/2021 autor zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy)

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na autora zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy upłynął dnia 30 kwietnia 2021 Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. Komisja podjęła decyzje o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr.19/2021 autor zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w zawodzie –  technik ochrony fizycznej osób i mienia)

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń autora zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia upłynął dnia 30 kwietnia 2021 roku Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. Komisja podjęła decyzje o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr. 33/2021 autor zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy)

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na autora zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy upłynął dnia 4 czerwca 2021 roku.  Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły łącznie 1 oferty z których 1 spełniły wymogi formalne. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru Wykonawcy Oferta ta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i przedstawia najniższą cenę ofertową brutto spośród złożonych ofert. . Informację nt. Wykonawcy dostępne są w biurze projektu. Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr. 34/2021 autor zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w zawodzie –  technik ochrony fizycznej osób i mienia)

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na autora zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia upłynął dnia 4 czerwca 2021 roku. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły łącznie 1 oferty z których 1 spełniły wymogi formalne. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru Wykonawcy Oferta ta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i przedstawia najniższą cenę ofertową brutto spośród złożonych ofert. . Informację nt. Wykonawcy dostępne są w biurze projektu. Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

 


Rekrutacja do projektu – (BPO)
 

3.       Eksperta w roli ewaluatora działań pilotażowych

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr 7/2021 nabór eksperta w roli Ewaluatora działań pilotażowych  branża (BPO)

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na eksperta w roli Ewaluatora działań pilotażowych  branża (BPO)  na autora zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w zawodzie technik pożarnictwa upłynął dnia 31 marca 2021 roku. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły łącznie 1 oferty z których 1 spełniły wymogi formalne. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru Wykonawcy Oferta ta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i przedstawia najniższą cenę ofertową brutto spośród złożonych ofert. . Informację nt. Wykonawcy dostępne są w biurze projektu. Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

 

 

                                                                                                                                                  Rekrutacja do projektu – (BPO) 

4.       Ekspert ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży w zawodzie:

§  Technik Pożarnictwa

§  Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

§  technik ochrony fizycznej osób i mienia 

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr 26/2021  nabór Ekspert ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży –technik pożarnictwa)

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na Ekspert ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży w zawodzie –technik pożarnictwa upłynął dnia 30 kwietnia 2021 roku. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. Komisja podjęła decyzje o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr 27/2021  nabór Ekspert ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży – technik bezpieczeństwa i higieny pracy )

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na Ekspert ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży – technik bezpieczeństwa i higieny pracy  upłynął dnia 30 kwietnia 2021 roku. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w zawodzie ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. Komisja podjęła decyzje o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr 28/2021  nabór Ekspert ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży – technik ochrony fizycznej osób i mienia )

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na Ekspert ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży w zawodzie –  technik ochrony fizycznej osób i mienia  upłynął dnia 30 kwietnia 2021 roku. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. Komisja podjęła decyzje o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

 

 

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr. 29/2021  nabór Ekspert ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży – technik pożarnictwa)

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na Ekspert ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży na Eksperta ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży w zawodzie –   technik pożarnictwa  upłynął dnia 14 maja 2021 roku. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły łącznie 1 oferty z których 1 spełniły wymogi formalne. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru Wykonawcy Oferta ta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i przedstawia najniższą cenę ofertową brutto spośród złożonych ofert. . Informację nt. Wykonawcy dostępne są w biurze projektu. Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

 

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr. 30/2021  nabór Ekspert ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży – technik bezpieczeństwa i higieny pracy )

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na Ekspert ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży na Eksperta ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży w zawodzie –   technik bezpieczeństwa i higieny pracy  upłynął dnia 14 maja 2021 roku.  Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły łącznie 1 oferty z których 1 spełniły wymogi formalne. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru Wykonawcy Oferta ta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i przedstawia najniższą cenę ofertową brutto spośród złożonych ofert. . Informację nt. Wykonawcy dostępne są w biurze projektu. Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

 

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr. 31/2021  nabór Ekspert ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży – technik ochrony fizycznej osób i mienia )

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na Ekspert ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży na Eksperta ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży w zawodzie –  technik ochrony fizycznej osób i mienia  upłyną dnia 14 maja 2021 roku. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. Komisja podjęła decyzje o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW Z PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(zapytanie ofertowe nr. 32/2021  nabór Ekspert ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży – technik ochrony fizycznej osób i mienia)

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Termin nadsyłania zgłoszeń na Ekspert ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży na Eksperta ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży w zawodzie–   technik ochrony fizycznej osób i mienia  upłynął dnia 4 Czerwca 2021. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły łącznie 1 oferty z których 1 spełniły wymogi formalne. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru Wykonawcy Oferta ta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i przedstawia najniższą cenę ofertową brutto spośród złożonych ofert. . Informację nt. Wykonawcy dostępne są w biurze projektu. Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

 

ł