Hutnicza Akademia Rozwoju jest inicjatorem, partnerem, doradcą, kreatorem.

>
Stworzenie nowoczesnej bazy osób młodych, skupionych wokół wspólnych inicjatyw związanych z pracą i rozwojem w przemyśle, umożliwiającej kontakt i współpracę z pracodawcami z branży przemysłu ciężkiego.
>>
Budowanie organizacji, postaw i wizerunku firm z branży przemysłowej odpowiadającej na potrzeby grupy docelowej – młodzieży ze szkół technicznych i zawodowych, we współpracy ze szkolnictwem, administracją lokalną i centralną.
>>>
Moderowanie rozwoju osób młodych już na etapie szkoły, poprzez staże, praktyki, szkolenia, po doradztwo zawodowe, rekrutację i wdrożenie do pracy, a następnie dalszy rozwój w przemyśle, w szczególności w hutnictwie.
Poprzedni
Następny

Prowadzenie programu rekrutacyjnego #MłodaHuta, elastycznie wdrażającego osoby młode na różne stanowiska pracy, w formie staży, praktyk, umów o pracę, w zależności od zapotrzebowania i możliwości pracodawcy oraz wdrażającego ścieżkę dalszego szkolenia i rozwoju.

Kreowanie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji przemysłu z osobami młodymi z wykorzystaniem mediów społecznościowych (profil facebook HAR)

Wizualizacja pracy w przemyśle, w tym w hutnictwie, u pracodawcy nowoczesnego, dbającego o bezpieczeństwo pracy – liczne wizyty młodzieży ze szkół technicznych na terenie ISD Huta Częstochowa.

Programy informacyjne Młodzi dla Młodych – spotkania młodych pracowników huty z młodzieżą w szkołach technicznych i zawodowych w regionie, w tym cykl filmików i artykułów opisujących pracę młodych w przemyśle.

Nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi działającymi w Częstochowie, zwłaszcza szkołami technicznymi i zawodowymi, nie tylko na płaszczyźnie edukacyjnej, ale i rozrywkowej.

Aktywizacja młodzieży ze szkół podstawowych w celu zainteresowania kształceniem w kierunkach technicznych – współpraca z Miastem Częstochowa w projekcie targów dla szkół ponadpodstawowych, punkty doradztwa zawodowego.

Zachęcanie młodzieży do aktywnego udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, takich jak, np. Design Thinking, czyli warsztaty kreatywnego myślenia, konkursy wiedzy o przemyśle.

Przygotowanie innowacyjnego projektu ed-tech – Młody Przemysł wspierającego komunikację przedsiębiorców z uczniami szkół.

Hutnicza Akademia Rozwoju z nagrodą

 

W ramach II Jurajskiego Kongresu Gospodarczego odbyła się uroczysta gala podsumowująca XVIII już Edycję Konkursu „Jurajski Produkt Roku”, której organizatorem jest Zarząd i Rada Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie. Przemysłowa Akademia Rozwoju za swój czołowy projekt Hutnicza Akademia Rozwoju została wyróżniona nagrodą „Jurajski Produkt Roku 2018” w kategorii e-technologie, innowacje, e-usługi.

Projekt Hutnicza Akademia Rozwoju doskonale wpisał się w ideę konkursu „Jurajski Produkt Roku”, w której organizatorzy stawiają na promocję przedsiębiorców wyróżniających się wysoką jakością, innowacyjnością, niepowtarzalnością, jak również wiarygodnością.

HAR w mediach społecznościowych