Chief Operating Officer / Dyrektor Operacyjny

Chief Operating Officer / Dyrektor Operacyjny

Jesteśmy młodą firmą w branży ed-tech (educational technology). Wspieramy przemysł w pozyskiwaniu, kształceniu i retencji pracowników. Pracujemy nad dalszym rozwojem naszej innowacyjnej aplikacji komunikacyjno e-learningowej. Pracujemy m.in. dla hutnictwa, koksowni, górnictwa, stoczni czy producentów konstrukcji stalowych. Rozumiemy potrzeby zarówno biznesu, jak i pracowników.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy:
Chief Operating Officer / Dyrektor Operacyjny
miejsce pracy: Warszawa/Częstochowa/Gdańsk

Rola COO w naszym startupie działającym na rynku dopiero od kilkunastu miesięcy to wyzwanie.
Od kandydatów oczekujemy elastyczności, umiejętności strategicznych i analitycznych, a także umiejętności bilansowania zaangażowania w sprawy bieżące i strategiczne. Do głównych zadań COO należeć będzie rozwijanie produktów, pozyskiwanie partnerów biznesowych oraz zaangażowanie  w kwestie egzekucji kontraktów. Jeżeli szukasz nowych wyzwań i razem z nami chciałbyś wdrażać nowoczesne narzędzia z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle zapraszamy współpracy.

Zakres głównych odpowiedzialności:

 • odpowiedzialność za strategię i plany rozwoju,
 • rozwój biznesu, wprowadzanie nowych produktów,
 • współpraca z kluczowymi klientami firmy; prowadzenie negocjacji handlowych,
 • analiza rozwoju rynku, trendów rynkowych oraz ich potencjału,
 • poszukiwanie nowych obszarów działania firmy oraz rozwój obszarów istniejących,
 • koordynacja działań wspierających (marketing, logistyka, PR).

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w zarządzaniu zespołem,
 • wysokiego poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania oraz silnej orientacji  na realizację wyznaczonych celów,
 • umiejętności budowania relacji ze współpracownikami i partnerami biznesowymi,
 • nastawienia biznesowego, orientacji na klienta, cele.

Dodatkowym atutem będzie kontakt z branżą usług dla HR, ale nie jest to wymóg.
Doświadczenie lub zainteresowanie aplikacjami mobilnymi i rozwiązaniami IT wspierającymi kreatywny HR również będą plusem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@przemyslowa-akademia.pl  oraz o załączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych zgodnie z postanowieniami ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r.  dla potrzeb obecnego  jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Przemysłową Akademię Rozwoju Sp. z o.o. ”.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO)
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacyjnego jest Przemysłowa Akademia Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-202), przy ul. Kucelińskiej 22, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699341 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9492219529, REGON 368036961, kapitał zakładowy 5000,00 zł,

Podstawy prawne przetwarzania:

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa, w celu prowadzonej przez Administratora rekrutacji.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przesłanie aplikacji/zgłoszenia na adres email Administratora podany w ogłoszeniu: rekrutacja@przemyslowa-akademia.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom, na rzecz których prowadzi rekrutację.
 3. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 1 celów:
  1. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. do czasu zakończenia rekrutacji, po tym czasie dane osobowe zostaną usunięte.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Takie zgłoszenie powinno zostać przekazane Administratorowi na adres email: office@przemyslowa-akademia.pl
 5. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.