Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

Zaproszenie szkół i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego do udziału w projekcie – branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)

Przemysłowa Akademia Rozwoju zaprasza szkoły i centra kształcenia zawodowego i ustawicznego kształcące w zawodach branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia do udziału w pilotażu modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu. Prosimy o składanie deklaracji współpracy z PAR w ramach projektu  POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”.

Osoby do kontaktu:
– Paulina Kordas, tel.: 575 960 700 paulinakordas@przemyslowa-akademia.pl
– Kamil Kamiński, tel.: 794 250 900 kkaminski@przemyslowa-akademia.pl

Deklaracje przyjmujemy do dnia 31 sierpnia 2021 r. na adres: bpo@przemyslowa-akademia.pl

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do współpracy BPO

Deklaracja współpracy szkoły – BPO

Zapraszamy do udziału w pilotażu!