Asystent/ka Biura Zarządu

Asystent/ka Biura Zarządu

Jesteśmy młodą firmą z branży ed-tech (educational technology). Wspieramy przemysł w pozyskiwaniu, kształceniu i retencji pracowników. Pracujemy nad dalszym rozwojem naszej innowacyjnej aplikacji komunikacyjno e-learningowej. Pracujemy m.in. dla hutnictwa, koksowni, górnictwa, stoczni czy producentów konstrukcji stalowych. Rozumiemy potrzeby zarówno biznesu, jak i pracowników.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydata/ki  do pracy na stanowisku:
Asystent/ka Biura Zarządu

Zakres obowiązków:

Prowadzenie administracji i nadzorowanie bieżącej dokumentacji Biura Zarządu, raportowanie

Podstawowe wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów z obszarów: administracyjno-prawnego, HR
 • umiejętność: pracy z dokumentami prawnymi,  prowadzenia korespondencji  i obsługi narzędzi biurowych
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office, umiejętność tworzenia raportów w programie Excel
 • dobra organizacja pracy własnej, dbałość o jakość i terminowość
 • odpowiedzialność , systematyczność i  skrupulatność w wykonywaniu obowiązków
 • nastawienie na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji
 • wysoka kultura osobista

Mile widziane osoby:

 • z doświadczeniem w prowadzeniu Biura Zarządu
 • mobilne, posiadające prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, w tym pracę zdalną
 • miłą atmosferę
 • możliwość zdobywania doświadczenia i rozwoju zawodowego

Jeżeli jesteś zainteresowany/na propozycją aplikuj na adres: rekrutacja@przemyslowa-akademia.pl z dopiskiem asystent biura zarządu

Nie zapomnij  podpisać następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych zgodnie z postanowieniami ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r.  dla potrzeb obecnego  jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Przemysłową Akademię Rozwoju Sp. z o.o. ”.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO)
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacyjnego jest Przemysłowa Akademia Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-202), przy ul. Kucelińskiej 22, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699341 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9492219529, REGON 368036961, kapitał zakładowy 5000,00 zł,

Podstawy prawne przetwarzania:

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa, w celu prowadzonej przez Administratora rekrutacji.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przesłanie aplikacji/zgłoszenia na adres email Administratora podany w ogłoszeniu: rekrutacja@przemyslowa-akademia.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom, na rzecz których prowadzi rekrutację.
 3. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 1 celów:
  1. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. do czasu zakończenia rekrutacji, po tym czasie dane osobowe zostaną usunięte.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Takie zgłoszenie powinno zostać przekazane Administratorowi na adres email: office@przemyslowa-akademia.pl
 5. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.