Kontakt


Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w treści niniejszego formularza przez Przemysłową Akademię Rozwoju Sp. z o.o („Spółka”), wyłącznie w celu nawiązania kontaktu ze mną przez Spółkę.


Oświadczam również, że zostałem poinformowany, że:

  1. administratorem moich danych osobowych jest przez Przemysłowa Akademia Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Kucelińska 22, 42-201 Częstochowa, telefon: 664774978, e-mail:office@przemyslowa-akademia.pl,
  2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
  3. moje dane osobowe nie będą przekazywane, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym,
  4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez Spółkę jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  5. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
  6. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez Spółkę.

 


Przemysłowa Akademia Rozwoju

Adres siedziby

ul. Kucelińska 22
42-202 Częstochowa
office@przemyslowa-akademia.pl

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju

Adres do korespondencji

ul. Jasnogórska 75
42-217 Częstochowa
office@przemyslowa-akademia.pl

 


Zespół

Maciej Mierzwiński

PREZES ZARZĄDU
600 090 071
mmierzwinski@przemyslowa-akademia.pl

 

Barbara Pęczalska

CZŁONEK ZARZĄDU
662 185 175
bpeczalska@przemyslowa-akademia.pl

 

Katarzyna Balsam-Szeląg

DYREKTOR HR
664 774 978
kbalsam@przemyslowa-akademia.pl

 

Anna Stanisławska

SPECJALISTA HR
790 690 584
astanislawska@przemyslowa-akademia.pl

 

Jadwiga Mikoś-Kucharska

SPECJALISTA HR
790 690 184
jkucharska@przemyslowa-akademia.pl

 

Renata Mielczarska

SPECJALISTA HR
790 690 582
rmielczarska@przemyslowa-akademia.pl

 

Sławomir Margas

DORADCA HR
604 918 645
smargas@przemyslowa-akademia.pl

 

Kamil Kamiński

PROJECT MANAGER
794 250 900
kkaminski@przemyslowa-akademia.pl

 

Piotr Kordas

PROJECT MANAGER
795 850 200
pkordas@przemyslowa-akademia.pl

 

Paulina Kordas

PROJECT MANAGER
575 960 700
paulinakordas@przemyslowa-akademia.pl