WSPARCIE DLA PRZEMYSŁU

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez postawienie pracownika w centrum uwagi firmy

Rekrutacja bezpośredniej produkcji

 • Akcyjna organizacja zasobów
 • Zarządzanie zapotrzebowaniem zmiennym
 • Zwiększenie efektywności rekrutacji
 • Bilansowanie zasobów pracy

Inkubacja zasobów

 • Zarządzanie współpracą ze szkołami zawodowymi, średnimi-technicznymi
 • Organizacja przygotowania uczniów w systemie dualnym z minimalizacją kosztów pracodawcy
 • Organizacja własnego zaplecza szkoleniowego​
 • Organizacja programów sektorowych​

Kreatywny HR dla bezpośredniej produkcji

 • Systemy premiowe
 • Wdrażanie KPI
 • Inicjatywy zwiększające atrakcyjność pracodawcy (np. efektywne wykorzystanie ZFŚS)
 • Zarządzanie kadrą kluczową i rezerwową
 • Ścieżki kariery
 • Organizacja szkoleń
 • Bilansowanie mocy produkcyjnych
 • Ocena pracy


Aktualności