HUTNICZA AKADEMIA ROZWOJU

Cel projektu

Naszym priorytetem jest podjęcie współpracy z samorządami terytorialnymi, placówkami edukacyjnymi na wszystkich poziomach kształcenia a także pracodawcami w celu promowania zawodów branżowych w przemyśle. Dedykowane projekty realizujemy przy współpracy z ISD Hutą Częstochowa.

Obszary działania

  • Promocja kształcenia zawodowego
  • Współpraca z przedstawicielami jednostek samorządowych, placówek oświatowo –wychowawczych oraz firm
  • Organizowanie branżowych targów pracy
  • Kształcenie dualne – zajęcia praktyczne realizowane na terenie potencjalnych pracodawców
  • Praktyki, staże oraz szkolenia zawodowe i rozwojowe
  • Spotkania z doświadczonymi osobami z branży
  • Wizualizacja procesów produkcyjno-technologicznych u pracodawców
  • Organizowanie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych i sportowych

Programy

Obecnie prowadzimy rekrutację do programu #MłodaHuta. W najbliższym czasie planujemy wdrożenie kolejnych programów mających na celu wsparcie procesów rekrutacji, szkoleń pracowników, kształtowania kultury organizacyjnej, planowania i optymalizacji zatrudnienia, a także organizacji pracy.

Aktualności

AKTUALNOŚCI, HUTNICZA AKADEMIA ROZWOJU

Poznaj pracę hutników

Zapraszamy do ISD Huta Częstochowa. Zgłoś się do nas – napisz na adres szkoly@przemyslowa-akademia.pl Studenci Politechniki Częstochowskiej są z Hutą zaprzyjaźnieni nie od dziś. 19 stycznia 2018 roku studenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej odwiedzili Walcownię Blach Grubych. Zapoznali się z warunkami pracy w zakładzie oraz stosowanymi procedurami dotyczącymi przestrzegania zasad bezpieczeństwaCzytaj dalej

AKTUALNOŚCI, HUTNICZA AKADEMIA ROZWOJU

Współtworzymy szkoły

Zespół Przemysłowej Akademii Rozwoju wraz z pracownikami ISD Huty Częstochowa czynnie uczestniczy w przygotowaniach do odrodzenia szkolnictwa zawodowego. Szkoły branżowe, w ramach szkolenia dualnego, dadzą solidne przygotowanie zawodowe wielu młodym w naszym regionie. W dniach 16 – 17 stycznia 2018 roku w Katowicach przedstawiciele PAR i Huty uczestniczyli w Seminarium skierowanym do branży hutniczo –Czytaj dalej

AKTUALNOŚCI, HUTNICZA AKADEMIA ROZWOJU

Rywalizacja w dziedzinie BHP

W piątek 12 stycznia 2018 roku w ISD Hucie Częstochowa zakończyły się zmagania w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP. Rywalizowali pracownicy Huty – gospodarze terenu, którzy czuwali nad porządkiem, monitorowali zagrożenia i pilnowali przestrzegania przepisów przez hutników, pracowników firm zewnętrznych oraz gości. Oceniane było m.in. ich zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, znajomośćCzytaj dalej