HUTNICZA AKADEMIA ROZWOJU

Cel projektu

Naszym priorytetem jest podjęcie współpracy z samorządami terytorialnymi, placówkami edukacyjnymi na wszystkich poziomach kształcenia a także pracodawcami w celu promowania zawodów branżowych w przemyśle. Dedykowane projekty realizujemy przy współpracy z ISD Hutą Częstochowa.

Obszary działania

  • Promocja kształcenia zawodowego
  • Współpraca z przedstawicielami jednostek samorządowych, placówek oświatowo –wychowawczych oraz firm
  • Organizowanie branżowych targów pracy
  • Kształcenie dualne – zajęcia praktyczne realizowane na terenie potencjalnych pracodawców
  • Praktyki, staże oraz szkolenia zawodowe i rozwojowe
  • Spotkania z doświadczonymi osobami z branży
  • Wizualizacja procesów produkcyjno-technologicznych u pracodawców
  • Organizowanie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych i sportowych

Programy

Obecnie prowadzimy rekrutację do programu #MłodaHuta. W najbliższym czasie planujemy wdrożenie kolejnych programów mających na celu wsparcie procesów rekrutacji, szkoleń pracowników, kształtowania kultury organizacyjnej, planowania i optymalizacji zatrudnienia, a także organizacji pracy.

Aktualności