HUTNICZA AKADEMIA ROZWOJU

Cel projektu

Naszym priorytetem jest podjęcie współpracy z samorządami terytorialnymi, placówkami edukacyjnymi na wszystkich poziomach kształcenia a także pracodawcami w celu promowania zawodów branżowych w przemyśle. Dedykowane projekty realizujemy przy współpracy z ISD Hutą Częstochowa.

Obszary działania

  • Promocja kształcenia zawodowego
  • Współpraca z przedstawicielami jednostek samorządowych, placówek oświatowo –wychowawczych oraz firm
  • Organizowanie branżowych targów pracy
  • Kształcenie dualne – zajęcia praktyczne realizowane na terenie potencjalnych pracodawców
  • Praktyki, staże oraz szkolenia zawodowe i rozwojowe
  • Spotkania z doświadczonymi osobami z branży
  • Wizualizacja procesów produkcyjno-technologicznych u pracodawców
  • Organizowanie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych i sportowych

Programy

Obecnie prowadzimy rekrutację do programu #MłodaHuta. W najbliższym czasie planujemy wdrożenie kolejnych programów mających na celu wsparcie procesów rekrutacji, szkoleń pracowników, kształtowania kultury organizacyjnej, planowania i optymalizacji zatrudnienia, a także organizacji pracy.

Aktualności

HUTNICZA AKADEMIA ROZWOJU

Sala do biofeedbacku

Dzięki dofinansowaniu ze strony ISD Huty Częstochowa – Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie wyposażył salę do biofeedbacku. Biofeedback to metoda wykorzystywana m.in. w psychologii i medycynie. Nie jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia. To środek do zdobycia kontroli nad procesamiCzytaj dalej