CASE STUDY

Akademia Rozwoju Producenta Wielkogabarytowych Konstrukcji

Doświadczenie

Projekt uruchomiony w 2015 roku, w dwa lata stał się ogromnym sukcesem na skalę Polski. Dzięki działaniom Akademii firma mogła zmniejszyć średni wiek zatrudnionych z 47 do 42 lat. Akademia przeszkoliła około 200 osób bezrobotnych dla celów uzyskania zawodu. Ponad połowa znalazła zatrudnienie w zakładzie.​

Kadra

Wdrożyliśmy dualny system nauczania wraz z CKZiU w Gdańsku. Poszerzyliśmy wachlarz pozyskania kadry aktywnie angażując kobiety oraz pracowników z Ukrainy (integrując ich z otoczeniem), a także bezrobotnych (z wykorzystywaniem finansowania dotacyjnego).​

Przyszłość

Z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji znacząco podnieśliśmy markę firmy jako pracodawcy. Wewnętrzna szkoła uruchomiona w ramach Akademii Rozwoju stała się centralnym punktem szkoleniowym dla okolicznego przemysłu, który przeszkolił dla branży ponad 400 osób w latach 2015 – 2017.​

Aktualności