Poznaj pracę hutników

Zapraszamy do ISD Huta Częstochowa. Zgłoś się do nas – napisz na adres szkoly@przemyslowa-akademia.pl

Studenci Politechniki Częstochowskiej są z Hutą zaprzyjaźnieni nie od dziś. 19 stycznia 2018 roku studenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej odwiedzili Walcownię Blach Grubych. Zapoznali się z warunkami pracy w zakładzie oraz stosowanymi procedurami dotyczącymi przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas procesu technologicznego. Przewodnikiem grupy był pracownik Działu BHP i Ochrony Środowiska.

To nie pierwsza wizyta studentów Politechniki Częstochowskiej w Hucie. W listopadzie 2017 roku studenci Inżynierii Materiałowej obserwowali proces technologiczny wytapiania, obróbki pozapiecowej i ciągłego odlewania stali w Oddziale Produkcji Metalurgicznej.

W czerwcu 2016 roku studenci Inżynierii Środowiska dokonywali pomiaru hałasu na wybranych stanowiskach pracy.
W maju 2016 roku studenci Technologii Organizacji i Zarządzania w Budownictwie obserwowali proces technologiczny w Walcowni Blach Grubych

Zapraszamy serdecznie!

Dodaj komentarz