Współtworzymy szkoły

Zespół Przemysłowej Akademii Rozwoju wraz z pracownikami ISD Huty Częstochowa czynnie uczestniczy w przygotowaniach do odrodzenia szkolnictwa zawodowego. Szkoły branżowe, w ramach szkolenia dualnego, dadzą solidne przygotowanie zawodowe wielu młodym w naszym regionie.

W dniach 16 – 17 stycznia 2018 roku w Katowicach przedstawiciele PAR i Huty uczestniczyli w Seminarium skierowanym do branży hutniczo – odlewniczej i górniczo wiertniczej. Uczestnikami spotkania byli również eksperci z ministerstw, wyższych uczelni i szkół zawodowych, a także przedstawiciele pracodawców przemysłu górniczo-hutniczego.

 

 

W ramach warsztatów przeprowadzono konsultacje dla nowej podstawy programowej zawodu technik hutnik i operator maszyn hutniczych.

Dodaj komentarz