Przemysłowa Akademia Rozwoju powstała w celu wspierania polskich przedsiębiorstw oraz sektorów przemysłowych w pokonywaniu barier w pozyskiwaniu, utrzymaniu i rozwoju kadry przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników bezpośredniej produkcji.

Hutnicza Akademia Rozwoju

Celem projektu jest podjęcie współpracy z samorządami terytorialnymi, placówkami edukacyjnymi na wszystkich poziomach kształcenia a także pracodawcami w celu promowania zawodów branżowych w przemyśle. Dedykowane projekty realizujemy przy współpracy z ISD Hutą Częstochowa.

Case Study

Akademia Rozwoju Producenta Wielkogabarytowych Konstrukcji to projekt uruchomiony w 2015 roku, który w dwa lata stał się ogromnym sukcesem na skalę Polski. Dzięki działaniom Akademii firma mogła zmniejszyć średni wiek zatrudnionych z 47 do 42 lat. Akademia przeszkoliła około 200 osób bezrobotnych dla celów uzyskania zawodu. Ponad połowa znalazła zatrudnienie w zakładzie.​

#MłodaHuta

Przemysłowa Akademia Rozwoju w ramach projektu Hutnicza Akademia Rozwoju realizuje na rzecz ISD Huty Częstochowa program #MłodaHuta. Adresowany do młodych ludzi pełnych zapału, zaangażowania i entuzjazmu.